ضمانتنامه

یکی از مشکلات شرکتهای دانش بنیان و فناور به علت نوپا بودن، عدم اعتبار کافی نزد بانکها و همچنین عدم آشنایی کافی بانکها با فعالیتهای فناورانه برای صدور ضمانت نامه مورد نیاز آنان می باشد، لذا این صندوق به عنوان یکی از تخصصی ترین صندوق های توسعه فناوری کشور در حوزه صدور ضمانت نامه، با توجه به اختیارات قانونی خود (اساسنامه مصوب هیأت وزیران، بخشنامه ابلاغی دستورالعمل بند خ ماده ۴ آیین نامه تضمین معاملات دولتی) انواع ضمانت­نامه مورد نیاز شرکتهای فعال در حوزه فناوری را با پذیرش ریسک و با شرایط بسیار تسهیل شده صادر می نماید.

مراحل دریافت ضمانتنامه

 • درخواست متقاضی

  جهت ثبت درخواست، فرم درخواست ضمانت نامه را به رایانه صندوق ارسال نمایید.
 • تشکیل پرونده و ارسال مدارک توسط شرکت

  با ثبت درخواست یک پرونده برای شرکت ایجاد شده و مدارک مورد نیاز جهت ادامه فرایند توسط صندوق برای شرکت ارسال میگردد.
 • ارزیابی و اعتبارسنجی

  پس از تشکیل پرونده، ارزیابی انجام و حد اعتباری مشخص میشود. حد اعتباری تعیین شده به مدت یکسال اعتبار دارد.
 • تعیین تضامین و اعلام به شرکت

  بر اساس حد اعتباری مشخص شده، تضامین مورد نیاز به شرکت اعلام میشود.
 • انعقاد قرارداد

  با امضای قرارداد صدور به دفعات، نیازی به انعقاد قرارداد در هر بار درخواست ضمانت نامه نیست و پس از ارسال فرم درخواست ضمانت نامه، ضمانت نامه صادر میشود.
 • ارائه خدمت

  فرایند ارائه ضمانت نامه در ۲روز کاری انجام میشود.
جهت درخواست ضمانت نامه فایل های ذیل را تکمیل و به رایانامه info@chbrtf.ir ارسال نمایید. در صورت وجود هر گونه سوال با شماره ۲۰-۳۲۲۸۵۸۱۹-۰۳۸ تماس حاصل فرمایید.