صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان چهارمحال و بختیاری (سهامی خاص) پس از اخذ مجوزهای لازم در سال 1398، با سهام 45% بخش و 55% بخش خصوصی فعالیت خود را آغاز کرده است. سرمایه ثبتی این صندوق در زمان تاسیس 30 میلیارد ریال بود. مأموریت صندوق چهارمحال و بختیاری، ارائه خدمات مالی و مشاوره ای به شرکت های دانش بنیان، فناور و نهادهای کارفرمایی مرتبط است. این خدمات شامل صدور انواع ضمانت نامه، کارگزاری منابع مالی و وجوه اداره شده، ارائه تسهیلات در قالب عقود اسلامی، مشارکت خطرپذیر در طرح‌های دانش بنیان و ارائه انواع خدمات مشاوره ای مرتبط می باشد.

اعضای هیئت مدیره


دکتر اسماعیل پیرعلی خیرآبادی

پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری

رئیس هیئت مدیره

دکتر مهدی بنی طالبی

شرکت تعاونی دانش بنیان زیست رویش

نائب رئیس هیئت مدیره

مهندس هادی بهرامی

شرکت پارسیان فیبر ارتباط

عضو هیئت مدیره

مدیرعامل


دکتر سجاد شکرچیان


مدیرعامل

کارکنان


فاطمه حسین زاده


کارشناس تسهیلات و ضمانت نامه، داخلی 12

محمد اسلامی


کارشناس ارزیابی، داخلی 13

علی نظری


کارشناس مالی، داخلی 15