تسهیلات

صندوق پژوهش و فناوری چهارمحال و بختیاری، به عنوان عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، قابلیت ارائه تسهیلات زیر به شرکت های دانش بنیان را دارد.

جهت درخواست تسهیلات یا وجود هر گونه سوال در این خصوص، می توانید با شماره ۲۰-۳۲۲۸۵۸۱۹-۰۳۸ تماس حاصل فرمایید.