آنچه درباره صندوق پژوهش و فناوری استان چهارمحال و بختیاری باید بدانید

صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان چهارمحال و بختیاری در اواخر سال 1397 پس از جلسات و پیگیری های مکرر ومتعدد موفق به جذب سرمایه گذاران واجد شرایط شد.و متعاقب آن خط مشی و سیاست ها و اختیارات هیات مدیره تصویب و با انتخاب مدیر عامل صندوق و ثبت در اداره ثبت شرکتهای شهرکرد تحت شماره ثبت 13302 و پس از تهیه و تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه ها و قراردادهای اجرایی کار رسمی خود را از اوایل سال 1398 آغاز نمود. سرمایه ثبتی شرکت 30.000.000.000 ریال می باشد که 35% متعلق به بخش دولتی و 65% متعلق به بخش خصوصی میباشد.

چشم انداز و اهداف صندوق

بر طبق اساسنامه اهداف و دامنه فعاليت صندوق به شرح زير تعيين شده است:

1- اعطاي وام و تسهيلات به الف- اشخاص حقيقي و حقوقي براي اجراي طرح‌هاي پژوهشي، پژوهش‌هاي كاربردي، فرهنگي، هنري و ... . ب- اشخاص حقيقي و حقوقي براي اجراي مرحله توليد نيمه‌صنعتي طرح‌هاي به نتيجه رسيده پژوهشي و فناوري ج- اشخاص حقيقي و حقوقي براي تدوين دانش فني حاصل از تحقيقات و انتقال نتايج تحقيقات به مرحله توليد.

2- تأمين سرمايه ريسك‌پذير و مشاركت و سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي پژوهشي و فناوري.

3- تضمين پرداخت به موقع تعهدات و اقساط طرح‌هاي پژوهشي و فناوري در مقاطع تعيين شده در قرارداد.

4- صدور ضمانت نامه‌هاي مورد نياز مؤسسات پژوهشي و فناوري بخش غيردولتي به متقاضيان مربوط براي اجراي طرح‌هاي پژوهشي و فناوري در قبال اخذ ضمانت‌هاي لازم از محقق.

5- مشارکت و سرمایه گذاری در طرح های پژوهشی و فناوری

6- مشارکت در تجاری سازی طرح های پژوهشی و فناوری

7- تضمین نوسانات نرخ ارز طرح های مصوب

8-تأمین ارز مورد نیاز برای طرح های پژوهشی و فناوری