مراحل دریافت خدمات صندوق

02

احراز هویت

درخواست شما توسط کارشناسان پارک مورد بررسی قرار می گیرد
03

اخذ تسهیلات

درخواست شما انجام می گردد و تسهیلات را دریافت میکنید

جهت دریافت تسهیلات همین الان شروع کنیدجدیدترین اخبار