زمانبندي ارائه شرکت ها

زمانبندي ارائه شرکت ها

جهت دانلود برنامه زمانبندي ارائه شرکتها در جلسه اعطاي تسهيلات صندوق پژوهش و فناوري با کارگروه معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري از طريق منو دانلود اقد... 20 اسفند 1399

متن کامل


اعطاي تسهيلات ارزان قيمت

اعطاي تسهيلات ارزان قيمت

صندوق پژوهش و فناوري استان در نظر دارد به شرکتهاي واجد شرايط مستقر در پارک تسهيلات ارزان قيمت ارائه نمايد. جهت کسب اطلاعات بيشتر به دفتر صندوق واقع در... 20 اسفند 1399

متن کامل


حمايت از  طرح هاي مقابله با ويروس کرونا

حمايت از طرح هاي مقابله با ويروس کرونا

صندوق نوآوری و شکوفایی در نظر دارد با هدف کمک به مقابله با بیماری کرونا با طرح های مرتبط اعم از ساخت کیت های تشخیص، مواد ضدعفونی کننده، دستگاه های ضدع... 20 اسفند 1399

متن کامل


تسهيلات قابل پرداخت صندوق پژوهش و فناوري

تسهيلات قابل پرداخت صندوق پژوهش و فناوري

تسهيلات قابل پرداخت صندوق پژوهش و فناوري استان چهارمحال و بختياري شرکت هاي مشمول مدت بازپرداخت (سال) نرخ (درصد) نوع... 20 اسفند 1399

متن کامل