حمایت از شرکتهای فعال

حمایت از شرکتهای فعال

یکی از وظایف صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی چهارمحال و بختیاری ارائه انواع تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان و شرکتهای فعال در حوزه فناوری و نوآوری می باشد. بر این اساس این مجموعه آمادگی دارد تا در عقود مبادله ای شامل تسهیلات جعاله ، فروش اقساطی، لیزینگ، اجاره به شرط تملیک و.... با شرکتهای دانش بنیان و فناور تعامل نماید.
همچنین با توجه به توافق نامه فی مابین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق پژوهش و فناوری استان چهارمحال و بختیاری این دو مجموعه اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت مالی به منظور نقدینگی کوتاه مدت شرکتها و واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری و شرکتهای دانش بنیان استان نموده اند و طی آن تسهیلات در قالب عقود مبادله ای توسط صندوق به شرکتهای معرفی شده از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با رعایت ضوابط قرارداد پرداخت می گردد.