مجمع سهامداران


ردیفسهامداران
1پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری
 
2دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهرکرد
 
3دانشگاه شهرکرد
 
4اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی شهرکرد
 
5شرکت دارو سازی مادر داروی شهرکرد
 
6شرکت دانش بنیان زیست رویش
 
7شرکت تولیدی بازرگانی نیترات صنعت نگین
 
8شرکت تولیدی خدماتی آریان توتیای شهرکرد
 
9شرکت پارسیان فیبر ارتباط
 
10شرکت دانش تجهیز فرزانه
 
11شرکت آتیه سازان نگین فراز
 
12
 
شرکت سپنتا مدار پایا تراشه
13نانو بلوره پارس