لیزینگ منابع داخلی

لیزینگ-منابع داخلی


نرخ 9%
حداکثر مجموع زمان تنفس و بازپرداخت 3 سال
پرداخت به صورت مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت طرح برای تسهیلات استصناع
پرداخت به صورت یکجا برای تسهیلات لیزینگ
لیزینگ برای کالاهای آماده و استصناع برای سفارش ساخت
الزام به ارائه طرح بر روی محصول دانش‌بنیان در قالب کاربرگ تخصصی صندوق

ضوابط اختصاصی


اعطای این تسهیلات محدود به محصولات دانش‌بنیان شرکت­‌ها است.
حداقل 20 % مبلغ قرارداد به عهده خریدار است.
این تسهیلات به شرط اصالت معامله، عدم وجود ذی­‌نفع مشترک و عدم افزایش قیمت محصول به صورت صوری، تعلق می­‌گیرد.
ارائه تسهیلات به خریداران دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی مشروط به سپردن تضمین بانکی یا وثایق محکم سهل‌­البیع به امکان­‌پذیر است.
در استصناع علاوه بر خریدار، تضامین لازم از فروشنده نیز اخذ می­‌شود.


مدارک


در اختیار داشتن پیش قرارداد یا صدور پیش فاکتور معتبر که در آن مقدار، قیمت واحد، قیمت کل، زمان تحویل و حتی‌الامکان شرایط تحویل، تعهدات طرفین، نحوه پرداخت وجه، آموزش، مکان نصب و راه‌اندازی (در صورت نیاز)، خدمات پس از فروش و ... وجود داشته باشد.
در استصناع علاوه بر خریدار، تضامین لازم از فروشنده نیز اخذ می­‌شود.