حمايت از طرح هاي مقابله با ويروس کرونا

حمايت از  طرح هاي مقابله با ويروس کرونا

صندوق نوآوری و شکوفایی در نظر دارد با هدف کمک به مقابله با بیماری کرونا با طرح های مرتبط اعم از ساخت کیت های تشخیص، مواد ضدعفونی کننده، دستگاه های ضدعفونی کننده، ماسک، داروهای نوثر در کنترل عوارض بیماری ، سامانه های نرم افزاری مرتبط با پایش، اطلاع رسانی و کنترل بیماری، مدل سازی و شبیه سازی های نرم افزاری و نظایر آن حمایت کند. 

منبع: ویکی پدیا
صندوق پژوهش و فناوري حمایت مالی